Oog voor het milieu. Vanzelfsprekend.

In mijn advieswerk krijgt duurzaamheid en circulariteit alle aandacht. Van Waarden Advies ondertekende daarom op 10 oktober 2019 de Green Deal Duurzame Zorg

In 2020 leverde ik op verzoek van de Rebel Groep een bijdrage aan het rapport "Verduurzaming in de eerstelijnszorg", opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport bevestigt het beeld dat ik afgelopen jaren in de praktijk zie: afgezien van enkele koplopers is duurzaam denken bij nieuw- en verbouw nog geen gemeengoed. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het voor zorgverleners lastig is om de juiste expertise te vinden. Het rapport roept VWS en de branchepartijen op om een agenda verduurzaming eerstelijn op te stellen. Een dergelijke "routekaart" is er inmiddels wél voor de tweede lijn:  Expertisecentrum Duurzame Zorg.

In Den Helder wordt in december 2020 een huisartsenpraktijk opgeleverd waarbij het gelukt is om na verbouwing "gasloos" te gaan verwarmen en koelen!

Ook als bedrijf draag ik graag mijn steentje bij aan een verantwoord omgaan met onze leefomgeving. Reizen doe ik als het even kan per trein en OV-fiets. Of per elektrische deelauto. Meer informatie vindt u op de pagina Oog voor het Milieu.

Foto's Green Deal: Congres Duurzame Zorg 2019

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn