Haalbaarheidsonderzoek

Wanneer er een locatie is waar de praktijk of het gezondheidscentrum mogelijk gerealiseerd kan worden is een haalbaarheidsonderzoek ("quickscan") dé manier om de haalbaarheid snel te toetsen:

1. Locatiebezoek

2 .Schriftelijke rapportage: 

  • Schets indelingsmogelijkheden
  • Globale kostenraming en indicatie huisvestingslasten
  • Conclusie en advies vervolgstappen

3. Telefonische terugkoppeling 
E-mailen
Bellen
LinkedIn